Projekti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Trenutni projekti

Prijašnji projekti
Uloga magnezija u ishrani rajčice: integrativni pristup (InToMag)
Potpora: Hrvatska zaklada za znanost – Istraživački projekt: IP-2022-10-7260
Trajanje: 26. prosinca 2023 – 25. prosinca 2027
Proračun: 193.908,02 EUR
Voditelj projekta: Dr. sc. Branimir Urlić
Detaljnije informacije

 

Povećanje inovativnosti istraživanja u poljoprivredi i šumarstvu Mediterana osuvremenjivanjem infrastrukture i unaprjeđenjem izvrsnosti istraživačke grupe (INOMED-2I)
Potpora: Interni projekt - u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026., Financira Europska unija – NextGenerationEU
Broj projekta: 09-207/1-23
Programski ugovor KLASA: 643-02/22-01/00016; UBROJ: 533-03-23-0011
Razdoblje: 1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2027.
Voditelj projekta: dr. sc. Maja Jukić Špika
Vrijednost projekta: 531.600,00 EUR
Detaljnije informacije

 

Novi pristup praćenja leta i/ili suzbijanja maslinine muhe (Bactrocera oleae, Rossi) uporabom hlapivih tvari nusprodukta proizvodnje piva (BeerBy-4- OliveFly)
Potpora: Hrvatske zaklada za znanost (HRZZ) - Istraživački projekt: IP-2022-10-9643
Voditeljica projekta: dr. sc. Elda Vitanović
Partneri na projektu: UC Davis, PMF Split
Vrijednost projekta: 189.007,01 EUR
Trajanje: 30.12.2023. – 29.12.2027.
Detaljnije informacije

 

Program sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu
Potpora: Ministarstvo poljoprivrede
Razdoblje: 2023. - 2024.
Voditelj projekta: dr. sc. Gvozden Dumičić
Suradnici: dr. sc. Branimir Urlić, dr. sc. Goran Zdunić
Proračun: 39.846,40 EUR
Detaljnije informacije

 

Grapevine, viruses and mycorrhizal fungi – analysis of the complex interplay
Potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Bilateralni projekt sufinanciranja hrvatsko-slovenskih znanstveno-istraživačkih projekata
Razdoblje: 2023. - 2025.
Glavni istraživač (HR): dr. sc. Katarina Hančević
Suradnici (HR): dr. sc. Tomislav Radić, dr. sc. Mate Čarija, Emanuel Gaši, mag.oecol.
Glavni istraživač (SLO): prof. dr. sc. Matevž Likar
Proračun: 2.000,00 EUR

 

From Tradition to Innovation: New Foods and Educational Toolkits for a Healthy and Sustainable Mediterranean Lifestyle (Tool4MEDLife)
Program: Horizon 2020 - PRIMA 2022 - Sekcija 2 - Tematsko područje 2.
Vodeći partner: Università degli Studi di Camerino UNICAM (Italija)
Voditelj IAC: dr. sc. Mirella Žanetić
Partneri na projektu: University of Basilicata UNIBAS (Italija), Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University AT Ü (Turska), Konya Food and Agriculture University KFAU (Turska), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split IAC (Hrvatska), Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa  ESTeSL-IPL (Portugal), Fundació Blanquerna - Universitat Ramon Llull URL (Španjolska)
Vrijednost projekta: 959.477,02 EUR
Trajanje: 2023. - 2026.

 

Innovative farm strategies that integrate sustainable N fertilization, water management and pest control to reduce water and soil pollution and salinization in the Mediterranean (Safe-H2O-Farm)
Program: Horizon 2020 - PRIMA 2022 - Sekcija 2 – Tematsko područje 2.
Vodeći partner: University of Perugia UNIPG (Italija)
Voditelj IAC: dr. sc. Elda Vitanović
Partneri na projektu: University of Perugia UNIPG (Italija), Leibniz Centre for Agricultural Landscape Reserach ZALF (Njemačka), The Cyprus Institute CYI (Cipar), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split IAC (Hrvatska), University of Almería UAL (Španjolska), Akdeniz University TR-AU (Turska)
Vrijednost projekta: 1.400.950,00 EUR
Proračun Instituta: 150.000,00 EUR
Trajanje: 2023. - 2026.

 

Inovativno-održivi sustavi uzgoja petrovca (Crithmum maritimum L.) za povećanje agrobioraznolikosti, profitabilnosti, kružne ekonomije i otpornosti na klimatske promjene malih farmi Mediterana
Program: PRIMA 2021 - Sekcija 2 – Tematsko područje 2.
Vodeći partner: Università Politecnica delle Marche (Italija)
Partneri na projektu: Consiglio per la ricerca in agricoltura – CREA-AN (Italija), RINCI Srl (Italija), Sveučilište u Splitu (HR), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (HR), Universite de Bretagne Occidentale (Francuska), INRGREF (Tunis), Ege University (Turska)
Vrijednost projekta: 964.600,00 EUR
Proračun Instituta: 55.000,00 EUR
Trajanje: 30.05.2022. - 30.05.2025.

 

Reconnect Science With The Blue Society (Blue-connect)
(Noć istraživača)

Potpora: Horizon Europe, MSCA Researchers' Night
Razdoblje: 2022./2023.
Koordinator: Sveučilište u Splitu
Partneri na projektu: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Sveučilište u Rijeci, Step-RI, Sveučilište u Puli Juraj Dobrila, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Dubrovniku, Medils
Detaljnije informacije

 

Osuvremenjivanje infrastrukture Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša kao preduvjet izvrsnosti u istraživanjima mediteranske poljoprivrede
Kod projekta: KK.01.1.1.09.0019
Korisnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Voditelj: Katja Žanić
Ukupna vrijednost projekta: 3.026.897,87 kn
EU sufinanciranje projekta: 2.670.556,87 kn
Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Razdoblje provedbe: 3. svibnja 2021. - 3. studenog 2023.
Detaljnije informacije

 

Poboljšanje konkurentnosti maslinarske proizvodnje na programskom području kroz prekograničnu suradnju (COOPer)
Program: Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro 2014. – 2020.
Kod projekta:HR-BA-ME371
Vodeći partner: Grad Mostar (BiH)
Partneri na projektu: Hrvatska gospodarska komora (RH), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (RH), Privredna komora Federacije BiH (BiH) i Maslinarsko društvo Boka (CG).
Vrijednost projekta: 884 677.75 EUR
Bespovratna sredstva EU: 751 976.07 EUR
Proračun Instituta: 107.176,63 EUR (bespovratno: 91.100,13 EUR)
Trajanje: 15.12.2020. - 14.11.2023.
Detaljnije informacije

 

Utjecaj autohtonih ne-Saccharomyces kvasaca na aromu vina
Voditeljica projekta: dr.sc. Irena Budić-Leto
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Razdoblje: 15.01.2021. - 14.01.2025.
Detaljnije informacije

 

Potencijal arbuskularne mikorize da mijenja obranu vinove loze od virusa
Voditelj projekta: dr. sc. Tomislav Radić
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Razdoblje: 15.01.2021. - 14.01.2025.
Detaljnije informacije

 

CEKOM 3LJ - Centar kompetencija Trilj
Kod projekta: KK01.2.2.03.0017
Korisnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Partneri na projektu: Ustanova za istraživanje i širenje znanja u području prehrane i zdravlja CEKOM 3LJ d.o.o, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Kemijsko – tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu, Pharmagal d.o.o., Split, Javna ustanova za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije RERA S.D., Puđa d.o.o.
Razdoblje provedbe projekta: 8. lipnja 2020. do 8. lipnja 2023.
Ukupna vrijednost projekta: 73.691.265,40 kuna
Bespovratna sredstva EU: 47.963.349,46 kuna
Financiranje: Europski fond za regionalni razvoj; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Kontakt osoba za više informacija: dr.sc. Marin Čagalj, voditelj projekta za Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Detaljnije informacije

 

Procjena tolerantnosti hrvatske germplazme vinove loze na sušu
Kod projekta: KK.05.1.1.02.0010
Korisnik: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša
Partneri na projektu: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Institut Ruđer Bošković, Institut za poljoprivredu i turizam
Razdoblje provedbe projekta: 1. ožujka 2020. do 1. ožujka 2023
Ukupna vrijednost projekta: 2.992.930,39 kuna
Bespovratna sredstva EU: 2.483.844,81 kuna
Kontakt osoba za više informacija: Dr. sc. Goran Zdunić, voditelj projekta
Detaljnije informacije

 

Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari
Voditelj projekta: dr. sc. Elda Vitanović
Financiranje: Europski fond za regionalni razvoj; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Br.: KK.01.1.1.04
Ukupna vrijednost projekta: 4.357.721.70 HRK
Bespovratna sredstva iz EFRR-a: 2.712.176,38 HRK
Razdoblje: 20. prosinca 2020.- 20. prosinca 2022.
Detaljnije informacije

 

Techno-Past Techno-Future: European Researchers' Night Potpora: vH2020-EU.1.3.5. - Specific support and policy actions, MSCA-NIGHT-2018 - European Researchers' Night
Razdoblje: 08/2018 - 10/2019
Financiranje: IJK budget 5158,45 EUR; total budget 365.710,48 EUR
Koordinator: Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH
Detaljnije informacije

 

Poboljšanje uvjeta uzgoja sredozemnog smilja (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) s ciljem uspostave standarda za dobivanje visoko-kvalitetnog eteričnog ulja i njegova primjena u medicinsko-kozmetičkim preparatima
Potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Znanstveno-tehnološka suradnja sa Srbijom)
Razdoblje: 2019. - 2020.
Glavni istraživač (HR): dr. sc. Marija Jug-Dujaković
Suradnici (HR): Tonka Ninčević, mag. ing. agr.
Glavni istraživač (SRB): dr. sc. Dejan Pljevljakušić
Proračun: 3.000,00 EUR

 

ASTERIS (Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios)
Vodeći partner: University of Urbino "Carlo Bo" (Italija)
Partneri na projektu: Grad Ravenna (Italija), Grad Fano (Italija),
Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR (Italija), Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split (HR), Hrvatske Vode (HR), Ustanova Centar za istraživanje materijala Istarske županije Metris (HR)
Vrijednost projekta: 1.026.244,20 E;
Udio IJK: 131.790,00 E
Trajanje:
01.01.2019.- 31.12.2020.
Projekt se provodi u okviru programa Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014. - 2020. finaciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.
Detaljnije informacije

 

Patogeni potencijal Virusa uvijenosti lista vinove loze 3 i njegova interakcija s domaćinskim biljkama
Voditelj projekta: dr. sc. Katarina Hančević
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Razdoblje: 01.01.2019.- 31.12.2022.
Detaljnije informacije

 

Application of biotechnology tools for applied research in the Mediterranean agriculture: introduction of paternity tests in genotyping plants
Potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom)
Razdoblje: 2018. - 2019.
Glavni istraživač (HR): dr. sc. Gabriela Vuletin Selak
Suradnici (HR): dr. sc. Slavko Perica, dr. sc. Frane Strikić, dr. sc. Mira Radunić, dr. sc. Tatjana Klepo
Glavni istraživač (SLO): prof. dr. sc. Andreja Kutnar
Proračun: 2.000,00 EUR

 

Uvođenje ekološki prihvatljivih tehnologija proizvodnje povrća u agroekološkim uvjetima Hrvatske i Slovenije
Potpora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Znanstveno-tehnološka suradnja sa Slovenijom)
Razdoblje: 2018. - 2019.
Glavni istraživač (HR): Katja Žanić
Suradnici (HR): Marija Mandušić, Maja Jukić Špika, Branimir Urlić, Smiljana Goreta Ban
Glavni istraživač (SLO): Dragan Žnidarčić
Proračun: 2.000,00 EUR

 

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja
Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
Financiranje: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., Br.: KK.01.1.1.01.0005
Ukupni iznos financiranja: 37.511.157,82 HRK
Projektna aktivnost Instituta: Element projekta 05 Maslina (EP05 Maslina)
Voditelj EP05 Maslina: dr.sc. Tatjana Klepo
Iznos financiranja (EP05 Maslina): 3.837.744,20 HRK
Razdoblje: 01. siječanj 2018. - 01. siječnja 2023.
Detaljnije informacije

 

New approaches in understanding of the compatibility relationships and pollen-pistil interactions in olive (Olea europaea L.)
Voditelj projekta: dr. sc. Gabriela Vuletin Selak
Financiranje: Unity Through Knowledge Fond
Razdoblje: 16. kolovoz 2017. - 15. siječnja 2019.
Detaljnije informacije

 

Increasing the efficiency of conservation of wild grapevine genetic resources in Europe (InWiGrape)
Razdoblje: 01. siječnja 2016 - 31. prosinca 2016.
Financiranje: European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR)
Voditelj projekta: Dr.sc. Goran Zdunić

Sažetak projekta


Role of soil properties and environmental conditions in elemental and isotopic composition of the olive: basis for oil geographic traceability
Voditelj projekta: Dr. sc. Slavko Perica
Financiranje: Unity Through Knowledge Fond
Razdoblje: 15. prosinca 2015. - 14. prosinca 2017.
Detaljnije informacije

 

Divlja loza (Vitis vinifera subsp. sylvestris): vrijedni izvor gena za oplemenjivanje vinove loze
Voditelj projekta: Dr. sc. Goran Zdunić
Financiranje: Hrvatska zaklada za znanost
Razdoblje: 01. srpnja 2015. – 30. lipnja 2018.
Detaljnije informacije

 

INtegrated research on Forest Resilience and Management in the mEDiterranean (INFORMED)
Potpora: FP7-ERANET-2013-RTD (Coordination and Support Action), within FP7project - FORESTERRA (Enhancing FOrest RESearch in the MediTERRAnean through improved coordination and integration)
Razdoblje: 2015-2018
Financiranje: IAC budget is 30.000 EUR, total value is 2.310.079,00 EUR
Kordinator: Institut National de la Recherche Agronomique, INRA, Ecologie des Forêts Méditerranéennes, URFM, Avignon, France
Detaljnije informacije

 

Coordination of Agricultural Research in the Mediterranean - ARIMNet2
Potpora: FP7-ERANET-2013-RTD (Coordination and Support Action)
Razdoblje: 01/2014-12/2017
Financiranje: IAC budget is 27.000 EUR, total value is 1.998.724 EUR
Kordinator: Institut national de la recherche agronomique, France
Detaljnije informacije

 

Cijepljenje rajčice ublažava biotički stres izazvan štitastim moljcima
(IP-2014-09-3365)

Potpora: HRZZ
Voditelj: Katja Žanić
Razdoblje: 01.07.2015. – 30.06.2018.
Detaljnije informacije

 

Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih sorti maslina
Glavni istraživač: Danijela Poljuha (IPTPO)
Sufinanciranje: Istarska Županija
Razdoblje: 2015 - 2017
Rezultati projekta

 

Adriatic Model Forest (AMF)
Potpora: IPA Adriatic CBC 2007-2013
Razdoblje: 2013 - 2014
partneri na projektu: Institut za Jadranske kulture i melioraciju krša (Hrvatska); Hrvatski Šumarski institut (Hrvatska) - nositelj projekta; Šibensko-kninska županija (Hrvatska); Biotehnički fakultet (Crna Gora), Faculty of Forest Science (Albanija);  Institut za šumarstvo (Srbija); Vojvodinašume (Srbija); Šumarski fakultet, Sarajevo (BiH); Municipality of Ferrara, (Italia); Region of Epirus - Regional Unit of Thesprotia (Grčka)
nositelj projekta na IJK: Lukrecija Butorac
Detaljnije informacije


Conservation of wild grapevine (Vitis vinifera L. subsp. sylvestris) in Bosnia and Herzegovina
Potpora: Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
Glavni istraživač: Goran Zdunić

Sažetak projekta


Locating the Wild Grapevine Along the River Banks of Krka, Croatia
Potpora: Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF)
Razdoblje: 05/2013 - 06/2013
Glavni istraživač: Goran Zdunić

Sažetak projekta


Povećanje flavonoida i drugih antioksidanata u lisnatoj salati kontroliranom ishranom dušikom (N) i sumporom (S).
Potpora: MZOS i DAAD (Bilateralna suradnje Hrvatske i Njemačke)
Razdoblje: 2012 - 2013
Glavni istraživač: Smiljana Goreta Ban


Utjecaj stresa na fiziološke procese, prinos te sastav antioksidanata u povrću
Potpora: MZOS i ARRS (Bilateralna suradnje Hrvatske i Slovenije)
Razdoblje: 2012 - 2013
Glavni istraživač: Smiljana Goreta Ban
Sažetak projekta


Napredne tehnologije uzgoja i zaštite povrća - prinos, kakvoća i brojnost štetnika
Potpora: Ministarstvo poljoprivrede (VIP)
Sufinanciranje: Agrofructus d.o.o., Duplančić-Bećo
Razdoblje: 2011 - 2013
Glavni istraživač: Katja Žanić
Sažetak projekta


Štitasti moljci (Aleyrodidae) i virusi koje prenose, te mediteranska voćna muha (Tephritidae) u hortikulturi Hrvatske i Crne Gore
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Bilateralna suradnja, HR:CG)
Razdoblje: 2011 - 2012
Glavni istraživač (HR): Katja Žanić
Sažetak projekta


COST FA0701 (Athropod symbioses from fundamental studies to pest and disease management/Simbioze kod člankonošaca, od temeljnih istraživanja do suzbijanja štetnika i bolesti)
Potpora: EU RTD Framework Programme
Razdoblje: 2010-2012
Članovi Upravnog odbora: Katja Žanic i Marisa Škaljac


Razmjena istraživanja i obrazovanja u poljoprivredi između SAD i Hrvatske
Potpora: USDA (United States Department of Agriculture)
Razdoblje: 2009 - 2012
Glavni istraživači: Dan MacLean (USA) i Smiljana Goreta Ban (Hrvatska)
Sažetak projekta


Autohtone arbuskularne mikorizne gljive s vinove loze krških tala
Potpora: Fond Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Razdoblje: 2009 - 2011
Glavni istraživač: Dr.sc. Tomislav Radić
Sažetak projekta


Znanstveni program: Očuvanje, vrednovanje i održiva uporaba jadranskih poljoprivrednih resursa
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Slavko Perica
Detaljnije informacije (MZOS)


Vrednovanje, zaštita i upotreba genetskih resursa masline
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Slavko Perica
Detaljnije informacije (MZOS)


Abiotički i biotički čimbenici stresa u sustavima uzgoja povrća na kršu
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Smiljana Goreta
Detaljnije informacije (MZOS)


Istraživanje i razvoj okolišu povoljnih metoda u zaštiti masline od štetnika
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Miro Katalinić
Detaljnije informacije (MZOS)


Digitalno kartiranje tla i procjenjivanje zemljišnih resursa temeljeno na GIS-u
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Boško Miloš
Detaljnije informacije (MZOS)


Eliminacija patogena agruma i vinove loze metodama in vitro
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Tomislav Radić
Detaljnije informacije (MZOS)


Agroekonomske značajke razvoja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Boško Miloš
Detaljnije informacije (MZOS)


Evaluacija uzgajanih trešanja i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Hrvatske

Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Prof.dr.sc. Zlatko Čmelik (Agronomski fakultet Zagreb)
Detaljnije informacije (MZOS)


Biotehnološki parametri proizvodnje vrhunskog dalmatinskog desertnog vina-prošek

Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Prof.dr.sc. Tomislav Lovrić, profesor emeritus (Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb)
Detaljnije informacije (MZOS)


Znanstveni program: Potrajno i integralno gospodarenje šumskim ekosustavima u Hrvatskoj
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Joso Vukelić (Šumarski fakultet Zagreb)
Detaljnije informacije (MZOS)


Izbor vrsta i metoda pri pošumljavanju mediteranskog krškog područja
Potpora: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
Razdoblje: 2007 - danas
Glavni istraživač: Dr.sc. Vlado Topić
Detaljnije informacije (MZOS)Nove tehnologije uzgoja trešnje
Potpora: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske
Razdoblje: 2004 - danas
Glavni istraživač: Mira Radunić
Sažetak projektaPovećanje proizvodnosti masline odabirom oprašivača
Potpora: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske
Razdoblje: 2004 - danas
Glavni istraživač: Danijela HartlEkološka proizvodnja u maslinarstvu srednje Dalmacije
Potpora: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske
Razdoblje: 2003 - danas
Glavni istraživač: Sonja Kačić

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version