Projekti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Trenutni projekti

Prijašnji projekti
Štitasti moljci (Aleyrodidae) i virusi koje prenose, te mediteranska voćna muha (Tephritidae) u hortikulturi Hrvatske i Crne Gore

Sažetak:

Štitasti moljci, Bemisia tabaci i Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae), su kozmopolitski štetnici koji se hrane floemskim sokom, a štetu uglavnom nanose na povrću i cvijeću. B. tabaci čini kompleks sa 24 specijalizirana biotipa, koji prenose brojne biljne viruse, uključujući i devastirajući Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) (Begomovirus: Geminiviridae). Najčešći i najštetniji su biotipovi B i Q. Kao i ostali štetnici koji se hrane sadržajem floema, B. tabaci i T. vaporariorum sadrže primarnog bakterijskog simbionta, Portiera aleyrodidarum, te niz sekundarnih bakterijskih simbionata (SS) kao što su: Arsenophonus, Hamiltonella, Cardinium, Wolbachia, Rickettsia i Fritschea. Pretpostavlja se kako SS imaju važnu ulogu u biologiji štitastih moljaca, te značajno doprinose šteti koju ovi kukci uzrokuju. Osim štitastih moljaca, ozbiljnu prijetnju poljoprivredi ovoga podneblja predstavljaju voćne muhe, a osobito mediteranska voćna muha – Ceratitis capitata (Wiedemann). Mediteranska voćna muha ima najveći raspon odabira biljaka domaćina od bilo koje druge voćne muhe, a smatra se jednim od najznačajnijim štetnika u poljoprivredi diljem svijeta. Neposredni ciljevi predloženog bilateralnog projekta su: 1) karakterizacija biotipova i SS kod B. tabaci, te SS kod T. vaporariorum iz različitih hrvatskih i crnogorskih populacija, 2) molekularna identifikacija biljnih virusa koje prenosi B. tabaci (TYLCV, Squash leaf curl virus (SLCV) i Watermelon chlorotic stunt virus (WmCSV)) i T. vaporariorum (Tomato chlorosis virus (ToCV), Tomato infectious chlorosis virus (TICV)), 3) utvrđivanje domaćina hortikulturnih biljka, posebno povrća, za C. capitata u uvjetima crnogorskog primorja, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije. Osnivanjem regionalnog tima, sastavljenog od hrvatskih i crnogorskih istraživača, omogućiti će razvoj jedinstvenog i integriranog znanstvenog pristupa u istraživanju dviju važnih vrsta štitastih moljaca i osnovnog monitoringa biljaka domaćina mediteranske voćne muhe. Provedba zajedničkog projekta će osigurati znanje potrebno za razvoj alternativnih metoda suzbijanja štetnika uz osiguranje sigurnosti i kvalitete u proizvodnji voća,  povrća i ukrasnog bilja.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version