Projekti
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja


Trenutni projekti

Prijašnji projekti
Baza genetičkih profila hrvatskih sorti maslina - rezultati vip projekta

Web baza podataka genetičkih profila naših maslina "CROLIVE" rezultat je upravo završenog dvogodišnjeg projekta "Baza podataka mikrosatelitnih profila hrvatskih sorti maslina" realiziranog u suradnji Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, Split. Baza CROLIVE trenutno sadrži genetičke profile 38 važnijih sorti maslina dobivene uporabom molekularnih (DNA) biljega i prva je usklađena, jednoznačna i iskoristiva baza toga tipa u Hrvatskoj, a dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku na adresi http://cpgrd.hcphs.hr/gb/fruit/olives.

Baza je koncipirana na način koji omogućava njeno kontinuirano usavršavanje i nadogradnju, a nudi i pretraživanje drugih važnih podataka o našim sortama, poput njihovog morfološkog opisa i putovničkih podataka o primkama koje se čuvaju u našim nacionalnim kolekcijama i bankama gena (Hrvatska baza podataka o biljnim genetskim izvorima (CPGRD), Istrian Olive Database). Baza podataka genetskih profila hrvatskih sorti maslina osnova je za pouzdanu identifikaciju biljnog materijala (sorte) te samim tim predstavlja vrijedan alat za održivo upravljanje genetskim resursima masline.

Projektni tim čine znanstvenici dr. sc. Danijela Poljuha (voditeljica), Ines Kralj, mag. biol. mol., dr.sc. Marin Krapac, dr.sc. Barbara Sladonja i Elvino Šetić, dipl. ing. agr. s Instituta u Poreču, te dr.sc. Tatjana Klepo i dr.sc. Slavko Perica s Instituta u Splitu. Projekt je financiralo Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP) Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, a sufinancirao Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version