Prezentacija projekta: UIP-2014-09-9737
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja
   

Prezentacija projekta: UIP-2014-09-9737

Divlja loza
(Vitis vinifera subsp. sylvestris):
vrijedan izvor gena za oplemenjivanje vinove loze

 

petak, 18.12.2015, 12:00 sati

Mala vijećnica
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

 

Kategorija potpore: Uspostavni istraživački projekti

Projektni tim:

Voditelj projekta: Dr.sc. Goran Zdunić

Istraživači suradnici:

  • Dr.sc. Katarina Hančević, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Dr.sc. Tomislav Radić, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Dr.sc. Irena Budić-Leto, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Dr.sc. Lukrecija Butorac, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Ana Mucalo, dipl.ing., Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split, Hrvatska
  • Prof.dr.sc. Edi Maletić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatska
  • Maja Žulj Mihaljević, dipl.ing., Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Hrvatska
  • Mr.sc. Marijo Leko, Federalni Agromediteranski zavod, Mostar, BiH
  • Dr.sc. Erika Maul, Julius Kühn-Institut, Njemačkasva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version