Stručni skup Hrvatskog tloznanstvenog društva
Sekcije za ishranu bilja

početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja
   

 

Stručni skup Hrvatskog tloznanstvenog društva,
Sekcije za ishranu bilja
"Mikroelementi i elementi u tragovima"
Split, petak 27. rujna 2013.
početak u 15:00

 
Predavanja:
  1. Zdenko Lončarić: Utjecaj agrofortifikacije na koncentraciju Zn i Cd u zrnu pšenice
  2. Brigita Popović: Koncentracija Zn i Cd u plodu šampinjona
  3. Gvozden Dumičić: Koncentracija Cd i Cu u češnjaku jadranske regije
  4. Boško Miloš: Cd u Crvenicama Dalmacije
  5. Marko Petek: Mehanizmi remobilizacije cinka iz vegetativnih tkiva u zrno koristeći mapirajuće populacije di-haploidnog ječma
  6. Boris Lazarević: Toksičnost aluminija na krumpiru – rezultati doktorske disertacije

Mjesto održavanja seminara:

Institut za jadranske kulture,
Put Duilova 11, Split
Velika predavaonica (118)

 

 sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version