Radionica
Unapređenje proizvodnje plodovitog povrća u hidroponskom uzgoju

početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja
   

U petak, 28.02.2011. u 11 sati, u velikoj predavaonici Instituta za jadranske kulture održat će se

 

Radionica

'Unapređenje proizvodnje plodovitog povrća u hidroponskom uzgoju'

 

u sklopu koje će se održati dva predavanja:

'Uloga koncentracije hranjive otopine u hidroponskom uzgoju plodovitog povrća'
(predavač: dr.sc. Gvozden Dumičić; trajanje radionice: 11:00 – 12:00)

Sažetak:
Proizvodnja presadnica je važna uzgojna faza kojom započinje proizvodnja plodovitog povrća. Izlaganje presadnica različitim stresovima (vodni, osmotski, ionski, visoke ili niske temperature, CO2 i dodatno osvjetljenje) su mjere koje najčešće primjenjuju proizvođači kako bi očvrsnuli presadnice, utjecali na njihovu visinu i pripremili ih na uvjete nakon sadnje. Ciljanim induciranjem stresa, posebice vodnog i ionskog, moguće je proizvesti niske, čvrste presadnice koje se bolje prilagođavaju uvjetima nakon sadnje te ostvaruju veći rani prinos. Sudionicima radionice biti će prezentirani rezultati istraživanja utjecaje pet koncentracija hranjive otopine na rast i razvoj presadnice krastavca u rasadniku, te nakon presađivanja u dvije koncentracije hranjive otopine.

'Utjecaj koncentracije dušika i omjera NO3-:NH4+ iona na brojnost duhanovog štitastog moljca Bemisia tabaci na rajčici' (predavač: dr.sc. Katja Žanić; trajanje radionice: 12:00 – 13:00).

Sažetak:
U eksperimentalnom stakleniku Instituta za jadranske kulture, praćen je utjecaj gnojidbe dušikom na brojnost vrste Bemisia tabaci na rajčici, cv. Belle, u hidroponskm uzgoju u kamenoj vuni. Provedeni su pokusi utjecaja: tri koncentracije dušika (75, 205 i 335 mgL-1) i tri omjera NO3-:NH4+ iona (92:8; 75:25 i 55:45) u standardnoj hranjivoj otopini (205 mg N L-1) na brojnost odraslih oblika, polaganje jaja te brojnost ličinačkih stadija štetnika. Istražen je i utjecaj etaže biljke na distribuciju štetnika. Kod standardne i povećane gnojidbe dušikom (205 i 335 mgL-1N), utvrđena je veća brojnost štetnika, uz koju je osim izravnih šteta zabilježena i intenzivnija zaraza čađavicom. Povećanje udjela NH4+ iona (25% i 45% od ukupnog dušika) u hranjivoj otopini, utjecalo je na slabiju brojnost duhanovog štitastog moljca kao i slabiju pojavu čađavice. Ipak, kod udjela  NH4+ iona od 45 %, zabilježen je najveći postotak vršne truleži plodova ('gorke pjege').

Osnova za pripremu radionice: 'Unapređenje proizvodnje plodovitog povrća u hidroponskom uzgoju u SDŽ' i 'Ekološki povoljne mjere u zaštiti povrća u zaštićenom prostoru s naglaskom na suzbijanje duhanovog štitastog moljca' sufinancirani od Splitsko dalmatinske županije.
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version