Predavanje
Elda Vitanović
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja
   

U ponedjeljak, 14.02.2011 u 10.30 sati, u Maloj vijećnici Instituta za jadranske kulture održat će se prezentacija doktorske disertacije:

Dr. sc. Marija Jug-Dujaković

Genetska i biokemijska raznolikost ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.)

 

Kratki sažetak:

Ljekovita kadulja (Salvia officinalis L.) je višegodišnji grm iz porodice Lamiaceae koji samoniklo raste na sredozemnom kršu s istočne strane Jadranskog mora. Budući da se radi o autohtonim biljnim genetskim izvorima, procjena genetske i biokemijske raznolikosti je od izrazite važnosti radi očuvanja bioraznolikosti ljekovite kadulje kao i upotrebe u budućim programima oplemenjivanja. Dvadeset tri populacije s cjelokupnog prirodnog areala ljekovite kadulje u R. Hrvatskoj i dvije populacije iz Bosne i Hercegovine su posađene na pokusnom polju Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu. Genetska raznolikost i struktura populacija ljekovite kadulje analizirala se pomoću biljega AFLP. Kemijski sastav eteričnog ulja svake populacije odredio se pomoću plinske kromatografije i masene spektrofotometrije. Postoji velika unutarpopulacijska raznolikost (AMOVA 92.3%; I=85.4%). Genetska udaljenost  na razini svih populacija je izuzetno mala (FST=0.042). Najvjerodostojniji broj izvornih populacija je K=2. Kullback-Leiblerova divergencija između dvije izvorne populacije iznosila je 0.04. Na temelju osam najzastupljenijih spojeva iz eteričnog ulja populacije su razvrstane u tri kemotipa: alfa-tujonske, beta-tujonske i kamforne. Ne postoji korelacija između genetske i biokemijske udaljenosti između populacija.
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version