Predavanje
Mirella Žanetić
početak o institutu djelatnici projekti usluge događanja
   

U ponedjeljak 01. veljače 2010. u 10.30 sati u Maloj vijećnici Instituta za jadranske kulture održat će se
prezentacija doktorske disertacije

Dr. sc. Mirella Žanetić

Utjecaj polifenolnih spojeva na svojstva i oksidacijsku stabilnost djevičanskih maslinovih ulja odabranih autohtonih sorta


Disertacija je obranjena na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu 03. prosinca 2009.

 

Kratki sažetak:

Tijekom trogodišnjeg istraživanja autohtonih hrvatskih sorta maslina provedene su kemijske i senzorske analize djevičanskih maslinovih ulja s ciljem ocjenjivanja kriterija za njihovu karakterizaciju. Osim osnovnih  parametara kvalitete  određen je i sastav masnih kiselina, ukupne fenolne tvari i pojedinačni fenoli kao i antioksidacijska aktivnost, antioksidacijski kapacitet i oksidacijska stabilnost.

 
sva prava pridržana ©2004-2022 Institut za jadranske kulture i melioraciju krša naslovnica     mail    vrh english version